Xây Nhà Cho Thuê CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ CỦA MÌNH Ngày 19/6/2019 – Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu

Ngày 19/6/2019 – Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu

bởi Xây Nhà Cho Thuê

Cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu

1. Hình ảnh hiện trạng ngôi nhà trước khi cải tạo

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 1

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 2

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 3

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 4

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 5

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 6

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 7

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu trước khi cải tạo 8

2. Hình ảnh thiết kế sau khi nâng cấp

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 1

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 2

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 3

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 4

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 5

Đo vẽ hiện trạng, cải tạo căn hộ cho thuê Airbnb đường Mai Thị Lựu sau khi nâng cấp 6

Danh mục được xem nhiều

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

0902.982.029