Xây Nhà Cho Thuê Chia sẻ kinh nghiệm 6 biện pháp thúc đẩy nhà cho thuê thông qua chính sách

6 biện pháp thúc đẩy nhà cho thuê thông qua chính sách

bởi Xây Nhà Cho Thuê
70 lượt xem

Cách tiếp cận chiến lược nhằm tạo dựng hệ thống chính sách hiệu quả về nhà cho thuê. Bắt đầu bằng việc nhìn nhận các thỏa thuận nhà cho thuê đang tồn tại và tìm kiếm các phương thức linh hoạt, thực tế để điều tiết chúng.
Tại hầu hết các thành phố, các thỏa thuận cho thuê nhà đóng góp đáng kể vào sinh kế địa phương và bởi vậy cần đề ra nhiều biện pháp quản lý và thúc đẩy để phát triển.
Mỗi thành phố có những đặc trưng riêng về điều kiện thị trường và động lực địa phương. Bởi vậy không có một công thức chung nào để thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, sáu giải pháp dưới đây có thể là lời gợi ý đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như các cơ quan chính phủ. Nhằm cải tạo môi trường cho thuê nhà ở các đô thị theo hướng thân thiện hơn. Đặc biệt là đối với người nghèo.

 1. Thừa nhận và hiểu đúng các phương thức cho thuê đang tồn tại

Thiết kế nhà cho thuê phường Phú Thuận, Quận 7Các quan chức chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ,… nhận thức được các giải pháp lựa chọn nhà cho thuê tại thành phố nơi họ sinh sống. Tổng hợp những nhận thức này tạo nên nguồn lực địa phương hết sức giá trị – có thể được sử dụng để điều tiết hoạt động cho thuê nhà khiến hoạt động này trở nên bao quát, toàn diện và cân đối hơn. Tuy nhiên, trước khi bắt tay giải quyết vấn đề nhà cho thuê, các đoàn thể địa phương cần phải thống nhất quan điểm về các nội dung nhà ở đô thị. Kiểm kê quỹ nhà cho thuê trong đó có cả chi phí xây nhà trọ cho thuê là một cách để thu hút sự quan tâm.

Cần kiểm kê cả các thỏa thuận cho thuê chính thức và không chính thức, các phòng trọ có người ở hoặc đang bị bỏ trống. Các tổ chức địa phương có thể cùng kiểm kê với nhau, đồng thời trao đổi quan điểm về các thị trường nhà thuê và cùng xác định và phân tích các vấn đề còn tồn tại. Kết quả đạt được từ quá trình này cần được phổ biến rộng rãi nhằm mở rộng cuộc tranh luận tại địa phương về các vấn đề nhà ở. Để tiếp tục đà phát triển, các số liệu nhà cho thuê cần được cập nhật thường xuyên, và thay đổi về tình hình nhà ở cần được giám sát chặt chẽ. Phương pháp kiểm kê này có thể mang lại những thông tin nền tảng quan trọng cho một quá trình hoạch định và can thiệp chính sách nhà ở hiệu quả hơn.

 2. Đưa nội dung nhà cho thuê vào chương trình nghị sự chính sách đô thị

Thiết kế căn hộ cho thuê quận 7Sau khi các tổ chức địa phương đã cùng nhau đánh giá tình trạng nhà thuê tại đô thị của họ, bước tiếp theo cần làm là đưa vấn đề ra thảo luận rộng rãi để có thêm thông tin chi tiết về cơ chế hoạt động bên trong lĩnh vực nhà thuê, bao gồm các nhân tố kinh tế chính trị và xã hội rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến cung cầu thị trường này. Cần đặc biệt quan tâm xác định các “nút cổ chai” – những điểm tắc nghẽn cũng như những bài học thành công trong việc thu xếp các thỏa thuận thuê nhà của các nhà đầu tư xây nhà trọ cho thuê.

Thông tin thu lượm từ quá trình này có thể giúp xác định các ảnh hưởng xã hội chính trị chi phối các thỏa thuận thuê nhà trong một thành phố, làm cơ sở cho việc tranh luận và hoạt động điều tiết trong trường hợp các ảnh hưởng đó tỏ ra bất lợi đối với hoạt động thuê trọ lành mạnh.

Vào lúc này, các nhà hoạch định chính sách đô thị đã có thể xác định xem thị trường nhà thuê có ý nghĩa đến mức nào trong bối cảnh địa phương mình. Trong khi giám sát sự phát triển của thị trường nhà nói chung, họ có thể đưa nội dung nhà thuê vào chương trình nghị sự chính sách, như một vấn đề cần được điều tiết hoặc vấn đề ưu tiên cần được thúc đẩy mạnh.

 3. Soạn thảo các quy chế quản lý thực tế, linh hoạt đối với nhà cho thuê

Nhận thức được tầm quan trọng của xây nhà cho thuê phòng trọ trong các chiến lược ứng phó của người nghèo thành thị, những người đưa ra quyết định có thể hợp tác với các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội dân sự địa phương nhằm thiết lập khung khổ điều tiết nhà cho thuê giúp ngăn chặn hành vi bóc lột.

Trong quá trình hoạch định chính sách, những người đưa ra quyết định cần duy trì kênh đối thoại thường xuyên và thiết thực với các tổ nhóm địa phương và các bên liên quan để đảm bảo khung chính sách nhà thuê mà họ ban hành phù hợp với thực tế và nhu cầu cụ thể tại địa phương.

Khung khổ chính sách

Khung khổ điều tiết này cần bao gồm phương tiện và động lực thúc đẩy việc xây dựng, chuyển đổi và tiêu dùng các lựa chọn nhà thuê khác nhau. Khung khổ này cũng cần bao gồm hệ thống kiểm tra và xử lý các vi phạm quản lý hay các trường hợp lạm dụng trong thị trường nhà thuê của thành phố và cần có quy định nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của quỹ nhà thuê do không được bảo quản hoặc sửa chữa thường xuyên.

Ngoài ra, bộ máy điều tiết nói trên cần hết sức thực tiễn, đơn giản, và dễ áp dụng. Nếu như việc thực thi các chính sách nhà thuê đòi hỏi phải thành lập một phòng ban hành chính chuyên môn thực thi chính sách đó có thể đã quá phức tạp.
Có thể lựa chọn gắn kết các nội dung quản lý nhà thuê vào các thủ tục hành chính có sẵn của thành phố, ví dụ thủ tục cấp phép xây dựng và đăng ký nhà, đo điện nước hay thu thuế thu nhập từ việc xây phòng trọ cho thuê giá rẻ.

Khung khổ chính sách này cần được thiết kế linh hoạt ở ba điểm sau:
  1. Việc thi hành các biện pháp và tạo động lực trong khung khổ chính sách cần đủ linh hoạt để bao quát hết các đối tượng người đi thuê (ở các mức thu nhập khác nhau) cũng như các loại hình nhà cho thuê.
  2. Hệ thống tiêu chuẩn đề ra trong khung khố chính sách có thể được điều chỉnh khi cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho nhiều thành phần gia nhập thị trường nhà cho thuê thành phố, tối đa hóa các giải pháp lựa chọn nhà cho thuê.
  3. Quy trình phê chuẩn những điều chỉnh trên cần đơn giản, minh bạch, đơn giản hóa tối đa thủ tục.

Các chính sách cho hiệu quả tốt nhất thường giúp hỗ trợ và cải thiện hệ thống cho thuê nhà có sẵn và đang vận hành tốt. Trong khi đó, các chính sách nhắm tới việc thiết lập hệ thống mới dễ có nguy cơ phá hỏng hoặc cản trở sự vận hành của các hệ thống đang tồn tại hoặc buộc các hệ thống ấy phải rút vào bí mật.

Phòng ngủ - Phương án 3

4. Đảm bảo tính bền vững của các thỏa thuận cho thuê

Nhằm đảm bảo khung khổ điều tiết thúc đẩy quy trình xây dựng và cho thuê nhà ở (đặc biệt với những đối tượng thu nhập thấp), chính sách nhà thuê cần phải:

  • Thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về xây dựng, quản lý và bảo trì tài sản cho thuê. Các tiêu chuẩn này cần tính đến các dạng nhu cầu và thực trạng xây dựng hiện có, thủ tục cho thuê và suất tiền thuê, cũng như các dự báo về nhu cầu nhà ở và khả năng tăng giá trị tài sản trong tương lai. Ngoài ra cần đề rõ đơn giá xây nhà trọ cho thuê rõ ràng và minh bạch.
  • Hợp tác nâng cao chất lượng nhà cho thuê, cũng như chất lượng các dịch vụ hạ tầng cơ bản tại những địa bàn xuất hiện nhà cho thuê. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khu định cư thu nhập thấp – nguồn cung cấp nhà thuê lớn tại các đô thị. Để hỗ trợ các hệ thống có sẵn cung cấp nhà cho thuê giá cả vừa phải trong các khu định cư này, các bên liên quan chính bao gồm các tổ chức cộng đồng, các nhóm tiết kiệm dựa vào cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các chủ nhà cần chia sẻ chi phí và công lao động để cải tạo nhà ở.
  • Đề ra các biện pháp kế tiếp để quản lý đối với các khu định cư vừa được cải tạo. Các biện pháp có thể bao gồm áp dụng hệ thống hợp đồng cho thuê đơn giản quy định quyền lợi và nghĩa vụ của chủ nhà và người đi thuê. Bên cạnh đó, các biện pháp này có thể bao gồm thiết lập một diễn đàn người tiêu dùng nhà ở để giải quyết các tranh chấp giữa chủ nhà và người thuê.Để người cho thuê biết cách xây nhà trọ cho thuê như thế nào là đúng cách.
  • Tạo điều kiện cho phép các cộng đồng đã hình thành tiếp quản trách nhiệm bảo trì và sửa chữa trong trường hợp chủ nhà hoặc người thuê không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Trong những tình huống chủ nhà và người đi thuê không thể hợp tác cùng bảo trì nhà cho thuê, có thể cân nhắc giải pháp thay thế quan trọng khác là thành lập các hợp tác xã thuê nhà dựa vào cộng đông. Các chủ cho thuê cũng có thể thầu lại quyền quản lý khu nhà và thu tiền thuê cho các đối tượng như nhóm tiết kiệm dựa vào cộng đồng, ủy ban cộng đồng người cho thuê, các mạng lưới toàn thành phố hoặc liên đoàn dân sinh sống tại các khu ổ chuột…

Vấn đề vốn đầu tư của các thành phố

Năng lực huy động vốn của chính quyền thành phố và nhà chức trách địa phương để đầu tư cho các chương trình hỗ trợ nhà cho thuê được miêu tả dưới đây phụ thuộc rất lớn vào việc liệu họ có quyền hay sự tự chủ nhất định trong vấn đề thu thuế từ các khu vực cử tri của mình hay không.

5. Huy động vốn để nâng cao chất lượng và mở rộng nhà cho thuê

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, các chính sách liên quan tới lĩnh vực nhà cho thuê cần tạo điều kiện tiếp cận các cơ chế tài chính, khuyến khích chủ nhà và người đi thuê bảo trì, sửa chữa và nâng cao chất lượng nhà cho thuê đang có, cũng như tăng nguồn dự trữ nhà cho thuê của thành phố. Vậy có nên xây nhà trọ cho thuê?

xay nha hieu quaBản chất các cơ chế tài chính này phụ thuộc vào loại nguồn lực tài chính mà nhà chức trách địa phương có sẵn trong tay, hoặc được phân bổ từ các cơ quan trung ương. Nếu có khả năng huy động nhiều nguồn vốn lớn, các chính quyền địa phương có thể xem xét tiến hành một chương trình cấp vốn cho thuê đối với hộ gia đình, như chương trình đã được áp dụng tại Nam Phi.

Chương trình này hỗ trợ mở rộng nhà cho thuê quy mô nhỏ trong các khu định cư nghèo bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp cơ bản cho các hộ gia đình có đất, hỗ trợ họ xây dựng hoặc cải tạo nhà trọ trên các mảnh đất ấy trong khi đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu.

Cần làm gì khi các thành phố không có vốn cho các chương trình hỗ trợ và trợ cấp?

ca nhan vay von tien ngan hang

Nếu không có sẵn nguồn vốn lớn (trường hợp thường xảy ra), chính quyền địa phương vẫn có thể đạt mục tiêu thông qua việc đưa ra ưu đãi giảm thuế đối với các chủ đất cá thể đủ để tạo động lực xây phòng trọ cho thuê giá rẻ trên các mảnh đất còn trống. Ưu đãi thuế có thể có hình thức như:

  • Giảm thuế suất đối với nguồn thu nhập có được từ nhà cho thuê.
  • Hoàn thuế cho chủ nhà thu nhập thấp khi họ đầu tư cải thiện chất lượng nhà cho thuê.
  • Khấu trừ thuế đối với các văn phòng nhà đất tham gia xây dựng hoặc cải tạo nhà cho thuê cho các đối tượng thu nhập thấp trong xã hội.

6. Khuyến khích đầu tư quy mô lớn vào nhà cho thuê

Ngoài ra, các chính quyền địa phương cũng cần quan tâm tới những chiến lược và ưu đãi khiến việc đầu tư vào nhà trọ giá rẻ trở nên hấp dẫn và bền vững hơn đối với các nhà đầu tư lớn. Bên cạnh cung cấp các khoản ưu đãi giảm thuế cho các nhà đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê mới, giải pháp đưa ra có thể bao gồm một số phương thức nâng cao “tính sở hữu” của người đi thuê đối với dự án.

6.1 Đa dạng hóa giải pháp lựa chọn nhà cho thuê của người nghèo:

Các dự án nhà chính quy không nhất thiết phải gắn với tiêu chuẩn nhà khép kín. Bên cạnh giá thành cao, phòng trọ khép kín còn có nhược điểm khá tách biệt và cô lập người nghèo khỏi hệ thống hỗ trợ xã hội cần thiết để duy trì cuộc sống. Một lựa chọn khác là phát triển nhà thuê với nhiều phòng đơn dùng chung các dịch vụ hạ tầng và các khu phụ.

Kinh nghiệm xây dựng căn hộ mini cho thuê

Ngoài ra còn một số giải pháp hướng tới các nhóm thuê nhà (thay vì các cá nhân đi thuê) sẵn sàng ký các hợp đồng thuê đất hoặc nhà tập thể và dài hạn. Hoặc có thể thiết lập một số thỏa thuận cho phép người thuê chuyển từ hình thức thuê này sang hình thức khác, trong giai đoạn thực hiện hợp đồng cho thuê. Ví dụ như họ có thể bắt đầu bằng việc thuê nhà theo tháng, sau đó chuyển sang thuê-mua khi có đủ tiền.

6.2 Khuyến khích các phương thức quản lý nhà cho thuê khác nhau và có sự tham gia:

Trong khi quyền sở hữu các chung cư hoặc xóm trọ vẫn thuộc về các chủ nhà là nhà nước, tư nhân, hoặc nửa nhà nước-nửa tư nhân, căn nhà có thể được một hợp tác xã thuê trọ quản lý và cho các thành viên của mình thuê (xem ví dụ trường hợp này ở Thái Lan đã được trình bày ở trang 17). Một hợp tác xã thuê trọ cũng có thể xây nhà trọ từ đầu hoặc mua lại một khối nhà trọ, trong trường hợp đó họ trở thành hợp tác xã chủ nhà.

cac buoc giup kinh doanh nha cho thue hieu qua 37463 1

Trong các mô hình này, ưu điểm của việc quản lý thông qua hợp tác xã là những người thuê trọ cũng tham gia vào việc bảo trì và ra quyết định về căn nhà họ ở – trong một tập thể.thành lập các đoàn thể (như các diễn đàn người tiêu dùng hay các nhóm trọ), giúp họ bắt đầu các quỹ tiết kiệm có chọn lọc hoặc lập các nhóm cho vay giữa cộng đồng người ở trọ thu nhập khó khăn sinh sống cùng địa bàn hay thuê nhà từ cùng một chủ trọ. Tất cả các biện pháp này có thể mở rộng các lựa chọn thuê nhà cho người dân, trong khi gắn nhu cầu thuê nhà vào quá trình tự phát triển một cách toàn diện hơn của người nghèo.

6.3 Yêu cầu sự giúp đỡ từ các tổ chức phi chính phủ:

Các tổ chức phi chính phủ có thể giúp đỡ bằng cách nâng cao ý thức, đào tạo và hỗ trợ tổ chức đối với các cộng đồng người đi thuê thu nhập thấp. Không chỉ ủng hộ quyền có nhà ở của người nghèo, các tổ chức này còn có thể hỗ trợ người nghèo tăng cường kiến thức và phương tiện của riêng họ nhằm đóng vai trò lớn hơn trong quản lý, nâng cấp và bảo vệ nơi họ đang thuê — với tư cách cá nhân hay tập thể. Ngoài ra các tổ chức phi chính phủ cũng có thể hỗ trợ người nghèo

Nguồn: Unhabitat.org

Bài viết liên quan

1 bình luận

Adidas Outlet 01/02/2019 - 17:20

I have taken notice that in unwanted cameras, exceptional sensors help to maintain focus automatically. Those kind of sensors connected with some video cameras change in contrast, while others use a beam involving infra-red (IR) light, specially in low lighting. Higher standards cameras from time to time use a combination of both programs and will often have Face Priority AF where the video camera can ‘See’ the face and concentrate only on that. Thank you for sharing your notions on this blog site.

Trả lời

Để lại bình luận

0902.982.029